قیمت لحظه ای طلا: 25,310,000 ریال

انگشتر باگت سفید

اجرت ساخت: 21%
56,850,000 ریال
وزن
موجودی شعب
وزن نام فروشگاه
1.420 سایز 47 شعبه گالری آ اس پ
1.430 سایز 47 شعبه گالری آ اس پ
1.440 سایز 47 شعبه گالری آ اس پ
1.440 سایز 47 شعبه گالری آ اس پ
1.450 سایز 49 شعبه گالری آ اس پ
1.450 سایز 47 شعبه دفتر مرکزی
1.450 سایز 47 شعبه گالری آ اس پ
1.470 سایز 47 شعبه گالری آ اس پ
1.480 سایز 49 شعبه گالری آ اس پ
1.500 سایز 47 شعبه گالری آ اس پ
1.520 سایز 49 شعبه گالری آ اس پ
1.520 سایز 47 شعبه گالری آ اس پ
1.530 سایز 49 شعبه گالری آ اس پ
1.540 سایز 47 شعبه گالری آ اس پ
1.540 سایز 49 شعبه گالری آ اس پ
1.730 سایز 54 شعبه گالری آ اس پ
1.400 سایز 47 شعبه گالری آ اس پ
1.410 سایز 50 شعبه گالری آ اس پ
1.450 سایز 49 شعبه گالری آ اس پ
1.460 سایز 49 شعبه گالری آ اس پ
1.470 سایز 47 شعبه گالری آ اس پ
1.470 سایز 47 شعبه گالری آ اس پ
1.480 سایز 47 شعبه گالری آ اس پ
1.500 سایز 49 شعبه دفتر مرکزی
1.510 سایز 49 شعبه گالری آ اس پ
1.510 سایز 49 شعبه گالری آ اس پ
1.530 سایز 49 شعبه گالری آ اس پ
1.740 سایز 54 شعبه دفتر مرکزی
1.750 سایز 54 شعبه گالری آ اس پ
1.760 سایز 54 شعبه گالری آ اس پ
1.400 سایز 50 شعبه گالری آ اس پ
1.420 سایز 50 شعبه گالری آ اس پ
1.510 سایز 50 شعبه گالری آ اس پ
1.470 سایز 49 شعبه گالری آ اس پ
1.480 سایز 49 شعبه گالری آ اس پ
1.670 سایز 50 شعبه دفتر مرکزی
  • (نرخ طلای روز +۷٪ سود + اجرت
    - نرخ طلای روز + ۹٪مالیات + نرخ طلای روز)
    *وزن طلا+ قیمت متعلقات
محصولات مرتبط
توضیحات
جزئیات محصول
5546

حساب کاربری

Click for more products.
No produts were found.

منو

QR code