قیمت لحظه ای طلا: 25,310,000 ریال

زنجیر فلامینگو

اجرت ساخت: 21%
34,780,000 ریال
وزن
موجودی شعب
وزن نام فروشگاه
1.090 شعبه دفتر مرکزی
1.070 شعبه گالری آ اس پ
1.090 شعبه گالری آ اس پ
1.080 شعبه دفتر مرکزی
1.080 شعبه دفتر مرکزی
1.080 شعبه دفتر مرکزی
1.080 شعبه دفتر مرکزی
1.080 شعبه دفتر مرکزی
1.070 شعبه گالری آ اس پ
1.070 شعبه گالری آ اس پ
1.070 شعبه گالری آ اس پ
1.080 شعبه گالری آ اس پ
1.040 شعبه گالری آ اس پ
1.040 شعبه گالری آ اس پ
1.040 شعبه گالری آ اس پ
1.040 شعبه گالری آ اس پ
1.050 شعبه گالری آ اس پ
1.050 شعبه گالری آ اس پ
1.050 شعبه گالری آ اس پ
1.050 شعبه گالری آ اس پ
1.050 شعبه گالری آ اس پ
1.050 شعبه گالری آ اس پ
1.050 شعبه گالری آ اس پ
1.050 شعبه گالری آ اس پ
1.050 شعبه دفتر مرکزی
1.050 شعبه دفتر مرکزی
1.060 شعبه دفتر مرکزی
1.040 شعبه گالری آ اس پ
1.040 شعبه گالری آ اس پ
  • (نرخ طلای روز +۷٪ سود + اجرت
    - نرخ طلای روز + ۹٪مالیات + نرخ طلای روز)
    *وزن طلا+ قیمت متعلقات
محصولات مرتبط
توضیحات

طول زنجیر 42 سانتی متر می باشد

جزئیات محصول
7995

حساب کاربری

Click for more products.
No produts were found.

منو

QR code