قیمت لحظه ای طلا: 25,380,000 ریال

زنجیر لایت

اجرت ساخت: 21%
89,870,000 ریال
وزن
موجودی شعب
وزن نام فروشگاه
2.680 شعبه دفتر مرکزی
2.640 شعبه گالری آ اس پ
2.660 شعبه گالری آ اس پ
2.720 شعبه گالری آ اس پ
2.760 شعبه گالری آ اس پ
2.760 شعبه گالری آ اس پ
2.900 شعبه گالری آ اس پ
2.910 شعبه گالری آ اس پ
2.910 شعبه گالری آ اس پ
2.930 شعبه گالری آ اس پ
2.940 شعبه دفتر مرکزی
2.940 شعبه دفتر مرکزی
2.940 شعبه دفتر مرکزی
2.940 شعبه دفتر مرکزی
3.010 شعبه دفتر مرکزی
2.680 شعبه دفتر مرکزی
  • (نرخ طلای روز +۷٪ سود + اجرت
    - نرخ طلای روز + ۹٪مالیات + نرخ طلای روز)
    *وزن طلا+ قیمت متعلقات
محصولات مرتبط
توضیحات
جزئیات محصول
8704

حساب کاربری

Click for more products.
No produts were found.

منو

QR code