قیمت لحظه ای طلا: 25,320,000 ریال

زنجیر فلامینگو پیگمی

اجرت ساخت: 21%
35,130,000 ریال
وزن
موجودی شعب
وزن نام فروشگاه
1.070 شعبه گالری آ اس پ
1.070 شعبه گالری آ اس پ
1.070 شعبه گالری آ اس پ
1.070 شعبه دفتر مرکزی
1.070 شعبه دفتر مرکزی
1.080 شعبه دفتر مرکزی
1.080 شعبه گالری آ اس پ
1.080 شعبه گالری آ اس پ
0.990 شعبه گالری آ اس پ
0.990 شعبه گالری آ اس پ
0.990 شعبه گالری آ اس پ
0.990 شعبه گالری آ اس پ
1.060 شعبه گالری آ اس پ
1.070 شعبه دفتر مرکزی
1.070 شعبه دفتر مرکزی
1.070 شعبه دفتر مرکزی
1.070 شعبه دفتر مرکزی
1.070 شعبه دفتر مرکزی
1.090 شعبه دفتر مرکزی
1.000 شعبه گالری آ اس پ
1.000 شعبه گالری آ اس پ
1.000 شعبه گالری آ اس پ
1.000 شعبه گالری آ اس پ
1.000 شعبه گالری آ اس پ
0.940 شعبه گالری آ اس پ
0.930 شعبه گالری آ اس پ
1.050 شعبه گالری آ اس پ
  • (نرخ طلای روز +۷٪ سود + اجرت
    - نرخ طلای روز + ۹٪مالیات + نرخ طلای روز)
    *وزن طلا+ قیمت متعلقات
محصولات مرتبط
توضیحات

طول زنجیر 36 سانتی متر می باشد

جزئیات محصول
8004

حساب کاربری

Click for more products.
No produts were found.

منو

QR code